Posted on

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
www.bantawaicenter.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.bantawaicenter.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ ไลน์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

Continue reading นโยบายความเป็นส่วนตัว