ขนาดของรูปสินค้าไม่ควรน้อยกว่า 900×900 px

อย่างน้อย 1ชื่อสินค้า 1รูป (แต่หากมีรูปหลากหลายมุมมองเช่น หน้า หลัง ซ้าย ขวา จะเป็นการเพิ่มข้อมูลให้ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ)

ex-prd-01
ตัวอย่างรูปสินค้า
ex-prd-02
ตัวอย่างรูปสินค้า