ภาพ : https://th.wikipedia.org/อโศกอินเดีย

อโศกอินเดีย บังแดด บังสายตา หรือปลูกเป็นแนวขอบเขตพื้นที่

อโศกอินเดีย หรือ อโศกเซนต์คาเบรียล เป็นไม้ยืนต้น ไม้ต้น […]

Read more