1.การขายสินค้ากับ www.bantawaicenter.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนกว่าสินค้าของร้านค้าจะได้รับคำสั่งซื้อ

2.ร้านค้ากรอกรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ราคาสินค้า ชื่อร้านค้า ชื่อผู้ติดต่อ รูปสินค้าอย่างน้อย 1ชื่อสินค้า 1รูป ให้ชัดเจน (แต่หากมีรูปหลากหลายมุมมองเช่น หน้า หลัง ซ้าย ขวา จะเป็นการเพิ่มข้อมูลให้ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ)

3.ร้านค้าจะฝากขายสินค้ากี่ชิ้นก็ได้ โดยกรอกรายละเอียดสินค้าทุกตัว หรือส่งรายละเอียดทางอีเมลล์ wm@bantawaicenter.com หรือ ส่งข้อมูลสินค้า ก็ได้โดยพิมพ์รายละเอียดต่างๆตามข้อ 2 เป็นไฟล์เอกสาร พร้อมทั้งบีบอัดรูปสินค้ารวมกันแนบมาด้วย อย่างน้อย 1ชื่อสินค้า 1รูป (ตั้งชื่อรูปตามลำดับสินค้า)

4.ราคาสินค้า ร้านค้าจะเป็นผู้ตั้งราคาเอง(โดยราคาสินค้าจะเป็นเท่าไหร่ก็จะไม่มีผลกับการฝากขาย เพราะการฝากขายหักค่าดำเนินการเป็นเปอร์เซนต์การดำเนินการ : หน่วยเป็นเงินบาท

5.หลังจากทางเว็บได้รับข้อมูลรายละเอียดสินค้าจากทางร้านค้าแล้ว ทางเว็บจะติดต่อกลับไปยังร้านค้าอีกครั้งเพื่อยืนยันสินค้า ภายใน 24 ชั่วโมง

6.การรับคำสั้่งซื้อ หลังจากทางเว็บได้รับคำสั้่งซื้อจากลูกค้า จะรีบติดต่อไปยังร้านค้าทันที เพื่อยืนยันสินค้า

7.การจัดส่งสินค้าและรับชำระค่าสินค้า ทางเว็บจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าและรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าเอง และจะโอนค่าสินค้าให้ร้านค้าที่ฝากขาย หลังหักค่าดำเนินการเรียบร้อย และสินค้าได้ส่งถึงมือลูกค้าแล้ว

ตัวอย่างรูปสินค้า(ขนาดไม่ควรน้อยกว่า 900×900 px)