จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินค่าจัดส่งปลายทางโดยบริษัทภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด

พื้นที่ให้บริการ เฉพาะ อ.เมือง
1.กรุงเทพฯ
2.สมุทปราการ
3.สมุทรสาคร
4.ชลบุรี
5.ฉะเชิงเทรา
6.นครราชสีมา
7.ขอนแก่น
8.อุดรธานี
9.หนองคาย
10.หนองบัวลำภู
11.สิงห์บุรี
12.สระบุรี
13.ระยอง
14.เพชรบุรี
15.สุพรรณบุรี
16.ราชบุรี
17.กาญจนบุรี
18.นครสวรรค์
19.ลำปาง
20.ลำพูน
21.เชียงใหม่
22.นครประฐม
23.อยุธยา
24.อ่างทอง