Posted on

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ

กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการในเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการชนจากด้านหลังรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางหรือการชนจากด้านข้าง โดยกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตำแหน่งของรถในเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับรถโดยสาร ติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์สะท้อนแสง ส่วนรถบรรทุก ทุกลักษณะ ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงเช่นกันโดยในกรณีรถบรรทุก (ยกเว้นรถลากจูง) ที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป ซึ่งมีความกว้าง 2.1 เมตรขึ้นไป หรือความยาว 6 เมตรขึ้นไป ต้องติดตั้ง แผ่นสะท้อนแสง เพิ่มเติมด้วย

      แผ่นสะท้อนแสงที่แสดงเครื่องหมายการรับรองจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (E-mark) ซึ่งมีคุณสมบัติ สี ขนาด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตามมาตรฐานสากล จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้ ในส่วนของรถบรรทุกจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 หากยังไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงหรือติดตั้งแล้วแต่มีขนาดและตำแหน่งการติดตั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ระยะเวลาในการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 กรณีติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้วโดยมีขนาดและตำแหน่งติดตั้งถูกต้องแต่ใช้วัสดุหรือมีสีไม่เป็นไปตามกำหนด ให้ระยะเวลาในการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2563

 

      อุปกรณ์สะท้อนแสงต้องมีคุณสมบัติที่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น 25-90 เซนติเมตร ด้านท้ายรถใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดง ส่วนด้านข้างรถทั้งสองข้างให้ใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน

      แผ่นสะท้อนแสง เป็นแถบที่มีความกว้างตามมาตรฐานที่ 0.50-0.60 เซนติเมตร ติดตั้งที่ตำแหน่งสูงจากพื้น 25-150 เซนติเมตร ด้านท้ายรถต้องติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านโดยใช้แผ่นสะท้อนแสงสีแดงหรือสีเหลือง ส่วนด้านข้างติดตั้งเป็นแนวยาวเฉพาะขอบด้านล่าง และติดตั้งเพิ่มเติมเฉพาะที่มุมด้านบนเพื่อแสดงระยะความสูงของรถ หรืออาจติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านได้เช่นเดียวกัน โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงสีขาวหรือสีเหลือง

ตรวจสอบรายการข้อมูลรายละเอียดแบบแผ่นสะท้อนแสงซึ่งผู้ผลิตและผู้นำเข้าได้มีการแจ้งข้อมูลไว้กับกรมการขนส่งทางบกที่ apps.dlt.go.th/esb/approve.html หรือเลือกใช้แผ่นสะท้อนแสงที่แสดงเครื่องหมายการรับรองจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (E-mark)

สอบถามเพิ่มเติม สำนักวิศวกรรมยานยนต์ โทร.0 2271 8601 หรือ 0 2271 8667

 

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถแนะนำสินค้า

แผ่นสะท้อนแสง Ken&Teclon

 

ดาวโหลดประกาศกรมขนส่งทางบก คลิกที่นี่

ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th/infographic/view.php?_did=2228

Posted on

วิธีกำจัดมอดกินไม้

วิธีกำจัดมอดกินไม้

ใช้ยาฉีดปลวกมากำจัดมอดกินไม้
ถ้าโต๊ะไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ของคุณมีรอยเจาะของมอดไม้ ซึ่งจะเป็นรูเล็กๆ กลมๆ และอาจจะมีขุยหรือฝุ่นที่มอดเจาะเข้าไป หล่นลงมากองที่พื้น ให้คุณเอาสเปรย์กำจัดปลวกเชนไดร้ท์ แล้วใส่เข็มพ่นก้านยาวๆ ที่แถมมาให้ได้เลย ฉีดเข้าไปใน Continue reading วิธีกำจัดมอดกินไม้

Posted on

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.bantawaicenter.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

Continue reading นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

Posted on

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
• ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
• ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ
• ร้านค้า จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 087 725 2552 หรืออีเมล์ wm@bantawaicenter.com หรือสามารถทำรายการได้ที่เมนู ยกเลิกคำสั่งซื้อ

Continue reading นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

Posted on

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
www.bantawaicenter.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.bantawaicenter.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ ไลน์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

Continue reading นโยบายความเป็นส่วนตัว

Posted on

ติดตามสถานะสินค้า บริษัท Kerry Express

ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า Kerry Express (Kerry Logistics Network Limited)

https://www.parcelmonitor.com/th-track-kerry-express-thailand

 

ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า Kerry Express (Kerry Logistics Network Limited)
ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า Kerry Express (Kerry Logistics Network Limited)

 

ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า Kerry Express (Kerry Logistics Network Limited)
ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า Kerry Express (Kerry Logistics Network Limited)

 

ปล.สามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ตั้งแต่ 2 ทุ่มของวันที่ส่งของ

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

https://www.parcelmonitor.com/th-track-kerry-express-thailand

 

หรือจะติดตั้งแอพพิเคชั่นสำหรับมือถือ โดยการค้นหา App ที่ชื่อว่า Kerry express ได้ที่ Play Stroe และ App Stroe

https://play.google.com/store/apps/details?id=kerry.express.th.mobile.tracking&hl=th

 

สินค้าแนะนำ 🙂 

ภาพวาดเฟรมผ้าใบลายทองนูน60x60cm

 

สินค้าขายดี 😯

บันไดไม้ไผ่ พาดผ้าเช็ดตัว 150 ซ.ม.แพคคู่

Posted on

จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินค่าจัดส่งปลายทางโดยบริษัทภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด

จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินค่าจัดส่งปลายทางโดยบริษัทภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด

พื้นที่ให้บริการ เฉพาะ อ.เมือง
1.กรุงเทพฯ
2.สมุทปราการ
3.สมุทรสาคร
4.ชลบุรี
5.ฉะเชิงเทรา
6.นครราชสีมา
7.ขอนแก่น
8.อุดรธานี
9.หนองคาย
10.หนองบัวลำภู
11.สิงห์บุรี
12.สระบุรี
13.ระยอง
14.เพชรบุรี
15.สุพรรณบุรี
16.ราชบุรี
17.กาญจนบุรี
18.นครสวรรค์
19.ลำปาง
20.ลำพูน
21.เชียงใหม่
22.นครประฐม
23.อยุธยา
24.อ่างทอง

Posted on

ติดตามสถานะสินค้า บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จำกัด

ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จำกัด

 

ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จำกัด
ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จำกัด

 

 

ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จำกัด
ตรวจสอบ-ติดตามสถานะสินค้า บริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส จำกัด

 

 

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

https://rfe.co.th/url_helper.php?page=track

Posted on

ติดตามสถานะสินค้า ส่งทางไปรษณีย์

ติดตามสถานะสินค้า ของส่งทางไปรษณีย์

 

check-delivery-online-post-01
ติดตามสถานะสินค้า ส่งทางไปรษณีย์

 

 

check-delivery-online-post-02
ติดตามสถานะสินค้า ส่งทางไปรษณีย์

 

 

check-delivery-online-post-03
ติดตามสถานะสินค้า ส่งทางไปรษณีย์

 

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

https://track.thailandpost.co.th