ครูช่างที่โดดเด่น

นายสมบัติ บุตรเทพ (ครูน้อง)
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักไม้เป็นรูปสิงห์ งานปูนปั้นรูปสิงห์ ครูน้องนับได้ว่าเป็นครูช่างแกะสลักเก่าแก่ของบ้านถวายที่มีประสบการณ์การแกะสลักมากว่า 40 ปี ซึ่งท่านได้มองเห็นคุณค่าทางงานศิลปหัตถกรรมว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่ได้สืบต่อกันมา

นายเฮือน วิญญารัตน์ (ครูอิ๊ด)
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักไม้เป็นรูปกินรีและนางรำ ซึ่งท่านมีประสบการณ์การแกะสลักมากว่า 30 ปี ท่านเล่าว่างานหัตถกรรมก็เหมือนกับการวาดลายเส้นลงบนแผ่นไม้ โดยเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ อีกทั้งงานหัตถกรรมแกะสลักไม้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงผลงานศิลปะไม้แกะสลักและลวดลายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านลงบนแผ่นไม้อีกด้วย

นายจรัส สุขสามพัน (ครูติ๊บ)
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักเทพจีนต่างๆ เช่น กวนอู เฮ่งเจีย เป็นต้น ครูติ๊บได้กล่าวถึงงานหัตถกรรมไม้แกะสลักไว้ว่ามีความชื่นชอบและสนุกกับการทำงาน เหมือนเป็นสิ่งจรรโลงใจให้กับทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ที่ได้ชม และยังเป็นการนำเอาจินตนาการและลวดลายต่างๆ ที่คิดได้มาแกะสลักลงบนไม้โดยไม่ต้องมีแบบหรือกรอบใดๆ มากำหนดความคิดในการสร้างสรรค์

นายวิชิต ทอนทะษร (ครูดี้)
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแกะสลักพญานาค ท่านได้รับการสอนและถ่ายทอดเทคนิคในการแกะสลักไม้มาจากบิดา ซึ่งท่านได้กล่าวอีกว่าการแกะสลักไม้นั้นเป็นงานที่ต้องใช้การฝึกฝนและการพัฒนางาน รวมทั้งต้องมีการประยุกต์เทคนิคมากมายเข้าด้วยกัน จึงเป็นงานที่ทรงคุณค่าและสมควรแก่การสืบทอดต่อไป

นายบุญผล พันธุสา (อาจารย์ปึ้ง)
อาจารย์ปึ้งนับว่าเป็นช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียงมาก ด้วยฝีมือและเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา คือพ่อหนานแดง พันธุสา ครูช่างผู้ริเริ่มการแกะสลักในบ้านถวาย โดยท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแกะสลักในทุกรูปแบบ ซึ่งท่านได้มองเห็นงานแกะหัตถกรรมแกะสลักไม้ว่าเป็นสุดยอดแห่งงานหัตถกรรม เพราะเป็นงานที่ต้องผสมผสานทั้งความรู้ จินตนาการ เทคนิค และศิลปะอื่นๆ หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน

นายบุญส่ง รังทะษี (ครูแดง)
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแกะสลักนางรำ ตุ๊กตาดนตรี และสัตว์ในวรรณคดีต่างๆ ท่านมองว่างานแกะสลักไม้นั้นเป็นงานที่ถ่ายทอดลงบนแผ่นไม้เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขนั้นลงไปด้วย