ภาพ : https://th.wikipedia.org/อโศกอินเดีย

อโศกอินเดีย บังแดด บังสายตา หรือปลูกเป็นแนวขอบเขตพื้นที่

อโศกอินเดีย หรือ อโศกเซนต์คาเบรียล เป็นไม้ยืนต้น ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม้ไม่ผลัดใบ ยอดทรงพุ่มพีระมิดแคบ ๆ ออกใบสีเขียว เรียวยาวและหนาทึบ ลำต้นแข็งแรงเปลือกต้นเกลี้ยงสีเทาเข้ม หรือเทาปนน้ำตาล

ภาพ : https://www.facebook.com/480235879175242/photos/a.933549820510510/933549590510533/


ช่วยบังแดดบังลมได้ดี กิ่งโน้มลู่ลงทั้งต้น ทำให้แลดูต้นสูงชลูดมาก สูงเต็มที่ได้ถึง 25 เมตร ขึ้นได้ในดินทั่วไป แดดเต็มวัน อโศกอินเดียเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ แคบ ช่วยบังลม บังสายตา บังแแดดให้บ้านในทิศตะวันตก หรือปลูกเป็นแนวขอบเขตพื้นที่ เว้นระยะให้ห่างกันประมาณ 1-2 เมตร ปลูกด้วยดินทั่ว ๆ ไป ดูแลรดน้ำปานกลาง แต่ถ้าในช่วงหน้าแล้งต้องรดน้ำมากกว่าปกติเพื่อป้องกันใบร่วง ควบคุมความสูงได้ตามต้องการด้วยการตัดยอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://sites.google.com/site/phanmaiyunton/mi-yuntn-naew-raw
https://th.wikipedia.org/อโศกอินเดีย