นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
• ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
• ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ
• ร้านค้า จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 087 725 2552 หรืออีเมล์ wm@bantawaicenter.com หรือสามารถทำรายการได้ที่เมนู ยกเลิกคำสั่งซื้อ

นโยบายการคืนสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้า ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กรุณาติดต่อร้านค้า เพื่อคืนสินค้าภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังร้านค้า โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS
3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
4. เมื่อร้านค้าได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ โทร 087 725 2552

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
• ร้านค้า จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
• ร้านค้า จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

*ในกรณีคืนเงิน ที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard, Paysbuy อาจมี ค่าทำเนียม ตามธนาคาร กำหนด