เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver 2567
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver 2566
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2565
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2565
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2564
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2564
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2563
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2563
 เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2562
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2562
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2561
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2561
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2560
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver 2560
e-commerce Website Award
e-commerce Website Award